Ben Wouters Transport

Transport van los gestorte goederen in 50m3 containers

Wij zijn Ben en Liesan Wouters. Sinds 2003 runnen we samen Ben Wouters Transport. Het is ons doel om met modern materieel en een servicegerichte manier van werken onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Wij vervoeren goederen, die los gestort in onze containers passen. Om dat transport uit te voeren hebben we de beschikking over een vrachtautocombinatie die ingericht is om, met een kabelsysteem, containers te wisselen. Deze containers kunnen ter plekke geladen en meegenomen worden, maar ook bij de klant worden geplaatst en op een later tijdstip worden opgehaald
De inhoud van de containers wordt op de plaats van bestemming vaak gesorteerd en verwerkt tot bruikbare grondstoffen. Dit is vanuit milieu-oogpunt de beste oplossing. Daar dragen wij graag een steentje aan bij.

De grote maat van de containers – 50 m3 – maakt ons tot een interessante partner voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland.

Vanzelfsprekend is Ben Wouters Transport in het bezit van alle benodigde vergunningen en certificaten om beroepsgoederenvervoer te mogen verrichten.
Naast de vergunning voor internationaal transport, verleend door het NIWO, zijn dit:

  • ADR vakbekwaamheidscertificaat, voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
  • VIHB registratie, voor het afvalstoffenvervoer in Nederland.
  • OVAM (Vlaanderen), Wallonië en Brussel- registraties voor het vervoeren van afvalstoffen
    naar en in België.
  • Registratie voor het transport van en naar Duitsland van niet-gevaarlijke afvalstoffen.
  • VCA certificaat.
  • Code 95.

Door flexibel op nieuwe uitdagingen te reageren en de nieuwste ontwikkelingen op de voet te volgen, en waar mogelijk toe te passen, kunnen wij kwaliteit en maatwerk blijven bieden. We zetten daarbij niet zozeer in op groei maar we zijn er van overtuigd dat  door samenwerking met collega’s en klanten – elk vanuit hun eigen expertise – het beste eindresultaat bereikt kan worden. Daarom streven wij dan ook naar duurzame relaties met onze klanten en partners.